Thời gian tập luyện:    14 THÁNG

Tổng chi phí:                4,200,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            300,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            10,000 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    6 THÁNG

Tổng chi phí:                2,400,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            400,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            13,333 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:     3 THÁNG

Tổng chi phí:                1,300,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            433,333 VNĐ

Chi phí / ngày:              14,444 VNĐ

Đăng ký ngay

Thời gian tập luyện:    1 THÁNG

Tổng chi phí:                449,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            449,000 VNĐ

Chi phí / ngày:            14,966 VNĐ

Đăng ký ngay

26
THÁNG

Thời gian tập luyện:    26 THÁNG

Tổng chi phí:                8,000,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            333,000 VNĐ

Chi phí / ngày:             11,000 VNĐ

Đăng ký ngay

40
THÁNG

Thời gian tập luyện:    40 THÁNG

Tổng chi phí:                11,500,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            287,500 VNĐ

Chi phí / ngày:             9,583 VNĐ

Đăng ký ngay

120
THÁNG

Thời gian tập luyện:    120 THÁNG

Tổng chi phí:                30,000,000 VNĐ

Chi phí / tháng:            250,000 VNĐ

Chi phí / ngày:             8,300 VNĐ

Đăng ký ngay
  Classic Classic Plus Citipassport Royal Signature
Tập luyện tại 01 CLB đã chọn.          
Tham gia Yoga và Group X tại 01 CLB đã chọn.          
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống NH FITNESS.          
Không giới hạn thời gian luyện tập          
Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại tất cả các CLB trong hệ thống NH FITNESS          
Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna và steambath)          
1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng          
Nước uống miễn phí          
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.          
Hệ thống khóa từ thông minh, bảo mật tối ưu Esmart Locker          
Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ classic)          
Được dẫn theo 1 người thân đi tập cùng (người đi cùng được phục vụ như quyền lợi thẻ Classic Plus)          
Bộ đồ dùng tắm gội – vệ sinh cao cấp.          
Được tặng 01 ly nước trái cây hoặc sinh tố đạm mỗi ngày luyện tập          
01 lần chuyển nhượng miễn phí cho người thân trong gia đình.          
Được ưu tiên giữ chỗ lớp Yoga và GroupX trước 1 ngày          
Được tặng 30 buổi PT (đối với gói Signature 24 tháng và 60 tháng) hoặc 50 buổi PT (đối với gói Signature 10 năm)          
Giữ xe miễn phí tại tất cả các CLB (không quá 4 tiếng)